Bielarus.net Навіны // Аналітыка // Курапаты
be pl en
Беларуская Салідарнасьць
Bielarus.net
Плятформа «Беларуская Салідарнасць»

Артысты калявыбарчага тэатра

У нашай сталіцы пайшла цэлая рэцыдыўная сэрыя шоў пад эгідай “імітацыі-прафанацыі” у выкананьні псэўдаапазыцыі. 15 траўня купку гэтакіх людзей сабралі ў сквэры Янкі Купалы і абвясьцілі, што гэта “Беларускі нацыянальны кангрэс”. Прынялі чарговы дакумант, за які галасавала каля сарака асобаў.

Чарговы прадукт мясцовай “апазыц-ідэі” мае прыкметы юрыдычнага дакуманта, вытрыманы ў пафасным тоне. Ну, проста заява на ўзроўні ААН. На першы погляд, у ім ёсьць усё, што трэба для цьвярозай ацэнкі становішча ў нашай краіне. Нават Расея называецца агрэсіўнай. Але нечага няма. Прычым самага галоўнага. Няма ані слова пра беларускую мову і культуру, якія рэжым зьнішчае злачыннай палітыкай русіфікацыі. Няма пра жудасны Чарнобыльскі экспэрымэнт над нашым народам, які праводзіць рэжым. Урэшце няма нават згадкі аб тым, што на самой справе ад пачатку гэты рэжым пастаўлены ў Беларусі Масквой, і гэта ёсьць спосаб ліквідацыі нашай дзяржавы і нацыі. Затое раз-пораз падаецца пра “правы чалавека” (нібыта бываюць правы чалавека ў акупаванай чужынцамі краіне).

Але гэта ўсё агульныя палажэньні і эмоцыі, якія паўстаюць падчас чытаньня тэксту, поўнага пунктаў. Давайце пашукаем рацыянальнае зерне і мэту, да якой імкнуліся напісанты гэтай апазыц-граматы.

Мэта вось яна, цытуем фінальную частку:

“8. Утверждает, что Республика Беларусь станет полноправным участником международных отношений только после проведения в стране свободных выборов;

9. Призывают ОБСЕ, Европейский Союз решительно требовать выполнения действующим правительством Беларуси рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по проведению выборов”.

Што называецца, прыехалі… Значыць, нелегітымны ўрад павінен раптам “выканаць рэкамэндацыі” і “правесьці свабодныя выбары”, легітымныя выбары. Нешта нелігітымнае павінна правесьці нешта легітымнае (!). Менавіта для гэтага даволі вялікае поле паперы і было запоўнена літарамі і лічбамі. “Усе на выбары, таварышы!” Яны, бачыце, ў чарговы ўжо раз ратуюць краіну і дэмакратыю заклікам ісьці на дыктатарскія электаральныя гульні, фальшывыя і бессэнсоўныя. Маўляў, гэтым разам прарвемся. (І куды? У палатку? Гэта ж не парлямант, а канторка пры Лукашэнку, якую ён ў любы час можа адправіць у адстаўку) Але што ж, песьня знаёмая. І хор вядомы, “заслужаны”. Толькі паглядзіце, якія там імёны і тытулы: Статкевіч, Саннікаў, Сіўчык, Арэшка, Лебедько…(і «прімкнувшій к нім» Някляеў) Выцягнулі нават С. Шушкевіча, “первого руководітеля”. Проста няма, дзе пячатку паставіць.

Усю гэтую апазыц-петыцыю кампанія падсуне даўцам з Брусэлю. А Брусэль паглядзіць і скажа: «Апазыцыя патрабуе свабодных выбараў. Малайцы! Давайце пашлем ім грошай».

Гэтак імітатары мяркуюць у чарговы раз і тым жа спосабам надурыць беларусаў. Што ж, пажывём – пабачым. Але на фальшывыя выбары хадзіць ня трэба.

Сяргей Камароўскі

Дадатак:

Тэкст Дэкларацыі ў падтрымку незалежнасьці Рэспублікі Беларусь

Республика Беларусь - европейское государство, независимость и суверенитет которого признаны международным сообществом.

Республика Беларусь декларировала возобновление своей независимости 27 июля 1990 года, и законодательно закрепила ее 25 августа 1991 года. После прекращения существования СССР Беларусь стала полноправным независимым государством, обрела государственный суверенитет.

Впервые за многие годы независимость и государственность Беларуси была оформлена в соответствии со всеми нормами международного права и обрела международное признание.

Белорусы получили возможность самим решать свою судьбу.

Республика Беларусь стала правопреемницей не только и не столько Белорусской Советской Социалистической Республики, входившей в состав СССР, сколько Белорусской Народной Республики (БНР), которая была провозглашена 25 марта 1918 года.

БНР просуществовала всего несколько месяцев, как декларация намерения белорусского народа построить свое независимое государство. Это стремление белорусов было задушено большевиками, создававшими советское государство, а по сути - возрождающими Российскую империю в более жестокой, тоталитарной форме.

Образованная 1 января 1919 года Белорусская Советская Социалистическая Республика была создана властью большевиков в противовес Белорусской Народной Республике, чтобы не допустить национального возрождения и установить контроль над территорией проживания белорусов. Белорусы были лишены права отстаивать свои национальные интересы. Особенно цинично это продемонстрировал Рижский договор 1921 года, в результате которого белорусов лишили большей части территорий, а делегации Беларуси даже не позволили участвовать в этих грабительских переговорах.

Беларусь насильственно оказалась в составе СССР, что можно классифицировать как оккупацию.

Крупные западные державы, какое-то время не признававшие СССР, в конечном итоге признали его целиком, тем самым признав оккупацию Беларуси, Украины и других «советских республик».

После пакта Риббентропа-Молотова 1939 СССР возобновил свою экспансию, результатом которой стала оккупация государств Балтии: Латвии, Литвы, Эстонии.

Западные государства, прежде всего США, не признали эту оккупацию. Тогдашний заместитель госсекретаря США Самнер Уэллс 23 июля 1940 года обнародовал соответствующее официальное заявление, что положило начало длительной политике непризнания советской оккупации и аннексии. Это дало людям Эстонии, Латвии и Литвы силы и веру в продолжение борьбы за свободу.

Независимая Беларусь состоялась, но сегодня ей вновь грозит опасность. Источником этой опасности является руководство России. Агрессия России против Украины, аннексия Крыма и военные действия в целях оккупации восточных областей Украины демонстрируют наличие у руководства России планов по захвату территорий других государств военными методами и полное пренебрежение международным правом.

Россия планомерно разрушает сложившуюся после второй мировой войны систему международного права, нарушает международные соглашения и договоренности, обеспечивающие международную безопасность.

В результате российской агрессии в Украине был фактически уничтожен Будапештский меморандум, согласно которому ядерные государства - Россия, США и Великобритания - дали заверения, что будут «воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины».

Точно такие заверения эти же ядерные державы предоставили и Республике Беларусь. Полное игнорирование своих международных обязательств Россией и отсутствие каких-либо действий в связи с Будапештским меморандумом со стороны других ядерных государств, подписавших его, создало опасный прецедент, который представляет собой угрозу независимости и территориальной целостности Республики Беларусь.

Международно-правовое положение Беларуси в сложившейся геополитической ситуации осложняется тем, что в Республике не существует легитимной власти: ни законодательной, ни исполнительной, ни судебной. В 1996 году путем незаконного референдума власть в Беларуси была узурпирована Александром Лукашенко. Разделение властей было уничтожено, и вся власть была сосредоточена в руках узурпатора.

Присвоив себе всю власть в Беларуси, Лукашенко создал режим тотального контроля над обществом, который отличают постоянное и грубое нарушение прав человека. В экономике режим Лукашенко вернул Беларусь во времена советской командно-административной системы, которая не только затормозила развитие страны, но привела к систематическим кризисам.

Режим Лукашенко накрепко привязал Беларусь к России, не только экономически, но и политически, и в военном отношении. На данном историческом отрезке, который характеризуется агрессивно-экспансионистским поведением российского руководства, такая зависимость ставит под угрозу само существование Беларуси.

После введения в Республике поста президента и избрания на него Лукашенко в Беларуси прошло три референдума, четыре раза проводились президентские выборы и четыре раза - парламентские. Ни одни из этих выборов и референдумов не были признаны международным сообществом, прежде всего наблюдателями от ОБСЕ, решения которой обязана уважать Беларусь, как полноправный ее член. Институт выборов, как способ народного волеизъявления, в Беларуси уничтожен. Узурпировавший власть Лукашенко не имеет законного права представлять народ Беларуси в международных отношениях. Режим Лукашенко действует только в собственных интересах, в целях удержания личной власти диктатора. Для сохранения власти Лукашенко, не имея на то законного права, втягивает Беларусь в опасные политические, экономические и военные соглашения.

Для независимости Республики Беларусь сегодня существует двойная угроза: агрессивная политика России и незаконный режим Лукашенко.

В сложившейся ситуации демократическая оппозиция, представители гражданского общества, независимые профсоюзы

- Констатируя отсутствие в Республике Беларусь законно избранной власти;

- Исходя из своей ответственности за судьбу Республики Беларусь;

- Исходя из того, что в регионе, к которому принадлежит Беларусь, сложилась напряженная ситуация в результате вооруженной агрессии против независимой Украины;

- Напоминая о незыблемости принципов международного права и международных принципов защиты независимости и территориальной целостности государств;

- Констатируя систематические и системные нарушения прав человека в Беларуси со стороны правящего режима и напоминая в связи с этим положения Всеобщей Декларации прав человека о том, что права человека должны охраняться «властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения»;

- Основываясь на положении Всеобщей Декларации прав человека о том, что «воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах»

1. Подтверждают незыблемость положений Декларации о государственном суверенитете Республики Беларусь от 27 июля 1990 года, в частности положения о «верховенстве народа в определении своей судьбы»;

2. Подтверждают международные обязательства Республики Беларусь, в частности закрепленное в Уставе ООН обязательство воздерживаться в международных отношениях от «угрозы силой или ее применения против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства»;

3. Заявляют о том, что международные соглашения государства должны считаться законными и международно-признанными только после их подписания и утверждения легитимными органами власти, которые на настоящий момент в Республике Беларусь отсутствуют;

4. Заявляют о том, что участие Беларуси в геополитических союзах, противоречащих национальным интересам, привело к резкому обнищанию населения;

5. Заявляют о том, что никакие действия или решения нелегитимной власти, угрожающие независимости и территориальной целостности Республики Беларусь, не должны считаться законными и признаваться международным сообществом;

6. Напоминают участникам Будапештского меморандума 1994 года, прежде всего США и Великобритании, о содержащихся в нем положениях о защите независимости и территориальной целостности Республики Беларусь;

7. Обращают внимание международных организаций - ООН, ОБСЕ, Европейского Союза, Совета Европы - на то, что отсутствие у народа Беларуси права на свободное волеизъявление не позволяет относиться к нынешнему режиму как к полноправной власти, представляющей государство в международных отношениях;

8. Утверждает, что Республика Беларусь станет полноправным участником международных отношений только после проведения в стране свободных выборов;

9. Призывают ОБСЕ, Европейский Союз решительно требовать выполнения действующим правительством Беларуси рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по проведению выборов.

Николай Статкевич – Белорусская социал-демократическая партия (Народная Грамада́)

Вячеслав Сивчик — Движение солидарности «Разам»

Вацлав Арешка – Белорусский Рух

Виталий Рымашевский — Белорусская Христианская Демократия

Андрей Санников — Гражданская кампания «Европейская Беларусь»

Максим Винярский — Гражданская кампания «Европейская Беларусь»

Анатолий Лебедько — Объединенная гражданская партия

Елена Еськова — Белорусская женская партия «Надзея»

Геннадий Федынич — Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности

Дмитрий Дашкевич - «Молодой Фронт»

Станислав Шушкевич — Белорусская социал-демократическая Грамада, первый руководитель Независимой Республики Беларусь

Владимир Некляев – Движение «За государственность и независимость»

Крыніца: https://charter97.org/ru/news/2016/5/14/204187/

28/5/2016 › Навіны


Навіны
Аналітыка
Актуаліі
Курапаты
Фотаархіў
Беларускія Ведамасьці
Змаганьне за Беларусь
Старонкі гісторыі
Цікавая літаратура

Пошук:
Каляндар:

Травень 2016
П А С Ч П С Н
« Кра   Чэр »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ідзі і глядзі:

НАРОДНАЯ ПРАГРАМА «ВОЛЬНАЯ БЕЛАРУСЬ»

С. Навумчык. «Сем гадоў Адраджэньня, альбо фрагмэнты найноўшай беларускай гісторыі (1988-1995)»

З. Пазьняк. «Прамаскоўскі рэжым»

Зянон. Паэма «Вялікае Княства»

З. Пазьняк. «Развагі пра беларускія справы»

Курапаты  — беларуская сьвятыня

Збор фактаў расейскага тэрору супраць беларусаў

З. Пазьняк. «Беларуска-расейская вайна»

«Новае Стагоддзе» (PDF)

«Гутаркі з Антонам Шукелойцем» (PDF)

Парсіваль

RSS


Беларуская Салідарнасьць:

ПЛЯТФОРМА НАРОДНАГА ЯДНАНЬНЯ.

1. Беларуская Салідарнасьць гэта ёсьць плятформа Беларускага Адраджэньня, форма ідэйнай лучнасьці паміж беларусамі і пазыцыя змаганьня з акупацыйным антыбеларускім рэжымам. Яе дэклярацыя салідарнасьці простая і надзейная, па прынцыпу Каліноўскага:
— Каго любіш?
— Люблю Беларусь.
— Дык узаемна.

2. Зьместам беларускага яднаньня ёсьць Беларуская нацыянальная дзяржава. Сымвалам Беларускай дзяржавы ёсьць нацыянальны Бел-Чырвона-Белы Сьцяг і гэрб Пагоня.

3. Беларуская Салідарнасьць стаіць за праўду Беларускага Адраджэньня, якое кажа: «Не правы чалавека — галоўнае для беларусаў, а незалежнасьць і свабода, бо не бывае „правоў чалавека“ пад акупацыяй». Трэба змагацца за свабоду і вызваленьне Беларусі, а не прасіць «правоў» у рэжыма і акупантаў. Акупанты правоў не даюць. Яны пакідаюць нам «права» быць рабочым матэрыялам дзеля іхных імпэрскіх інтарэсаў.

4. Беларуская Салідарнасьць сцьвярджае і абараняе дэмакратычныя каштоўнасьці народнага агульнанацыянальнага кшталту, якія мусяць шанаваць і бараніць усе беларусы перад небясьпекай агрэсіўнай пагрозы з Расеі і перад палітыкай антынацыянальнага рэжыму Лукашэнкі на Беларусі.

5. Беларуская Салідарнасьць мацуе грунт, кірунак дзеяньняў і ідэі беларускага змаганьня ў абарону беларускай незалежнасьці, мовы, культуры, беларускай нацыянальнай уласнасьці, маёмасьці і беларускай дзяржаўнай сістэмы дэмакратычнага існаваньня нацыі.

6. Усіх беларусаў як нацыю злучае і яднае беларуская мова, беларуская гісторыя, беларуская зямля, беларуская культура, беларуская дзяржава і ўся беларуская супольнасьць людзей — Беларускі Народ.

7. Усе беларусы, незалежна ад сьветапогляду і палітычных кірункаў, яднаюцца дзеля абароны беларускіх каштоўнасьцяў, беларускіх сымвалаў і беларускіх нацыянальных інтарэсаў.

8. Формы дзейнасьці Беларускай Салідарнасьці могуць быць рознымі, але заўсёды павінна ўлічвацца антыбеларуская палітыка прамаскоўскага рэжыму на Беларусі і пагроза нашаму нацыянальнаму, культурнаму і дзяржаўнаму існаваньню. Таму ва ўсіх справах — Беларусь перад усім. Трэба шанаваць усё беларускае. Шанаваць беларускую дзяржаўнасьць. Шанаваць беларускую мову і беларускі народ. Шанаваць беларускую зямлю і беларускую культуру. Шанаваць здабытак народнай працы. Беларус беларуса мусіць бараніць перад небясьпекай. Беларус беларусу мусіць дапамагаць. Беларус беларуса павінен падтрымліваць паўсюдна на Беларусі і ва ўсім сьвеце.


Сябры й партнэры:

Кансэрватыўна-Хрысьціянская Партыя - БНФ


Беларуская Салідарнасьць // 2000—2024